Публічний договір купівлі-продажу товару в інтернет-магазині mebikym (публічна оферта)

Інтернет-магазин mebikym, що керується ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, законом №675 щодо особливостей здійснення інтернет-торгівлі та Правилами продажу товарів на замовлення поза межами торгових і офісних приміщень №103 (в подальшому – Продавець), шляхом розміщення цього публічного договору купівлі-продажу товару (в подальшому – Договір) на сайті mebikym.com.ua (в подальшому – Сайт), що робить пропозицію (оферту) з купівлі товарів розміщених на Сайті та інформації, що його супроводжує (в подальшому – Товар), з одного боку

та будь-яка дієздатна фізична чи юридична особа, фізична-особа підприємець (в подальшому – Покупець), з іншого боку, у випадку прийняття останнім умов даного договору та його положень (безумовний акцепт)

разом надалі іменовані як Сторони.

Поточний договір не потребує двостороннього фізичного підписання і вважається підписаним з моменту його акцепту Покупцем і дійсним в електронному вигляді.

1. Вступне положення: терміни та визначення

1.1. Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, фізична-особа підприємець, юридична особа, що діє через уповноваженого нею представника, що здійснює купівлю Товару на Сайті mebikym.com.ua.

1.2. Продавець – фізична-особа підприємець, або юридична особа уповноважена здійснювати торгівлю через розміщення своєї продукції на Сайті. Найменування Продавця зазначається в документах на передачу Товару Покупцю.

1.3. Товар – матеріальний об’єкт, розміщений в інтернет-магазині mebikym та доступний для Замовлення Покупцем.

1.4. Індивідуальне Замовлення – замовлення по зразкам Товару розміщеного на Сайті інтернет-магазину, але під розміри, колір, матеріали тощо під особисте (індивідуальне) побажання Покупця.

1.5. Замовлення – оформлений Покупцем запит через Сайт або по телефону інтернет-магазину на купівлю Товару та/або отримання послуг з доставки Товарів по вказаній Покупцем адресі.

1.6. Підтверджене Замовлення – Замовлення, по якому між Продавцем та Покупцем досягнуто згоди по назві Товару, його кількості, ціні, умовам та термінам доставки і це підтверджено Продавцем.

1.7. Інтернет-магазин mebikym – інтернет-сайт, що являє собою он-лайн платформу, розміщену для публічного доступу через мережу інтернет, а також усі ресурси і засоби, такі як електронна пошта Сайту, рекламні оголошення від його імені, сторінки в соціальних мережах та інша інформація та ресурси за допомогою яких Покупець має змогу здійснити на Сайті mebikym.com.ua ознайомлення з Товаром та замовити і купити його.

1.8. Публічний договір – договір купівлі-продажу, який встановлюється для усіх Сторін на однакових умовах публічної оферти з моменту її акцептування Покупцем.

1.9. Публічна оферта інтернет-магазину mebikym – поточна, адресована будь-якому Покупцю пропозиція, що має на меті заключення Договору купівлі-продажу на умовах публічної оферти у межах і у відповідності до чинного законодавства України.

1.10. Акцепт – повне і безумовне прийняття Покупцем умов публічної оферти шляхом:

– кліка мишкою чи засобами, що його заміняють, наприклад, пальцем через планшет чи мобільний телефон по полю «з умовами публічної оферти ознайомлений (-на) і згодний (-на)» при оформленні через Сайт інтернет-магазину;

– замовлення на купівлю Товару по телефону, чи через e-mail, розміщені на Сайті інтернет-магазину;

– надсилання письмового замовлення на адреси торгових представництв інтернет-магазину через поштовий зв'язок на адреси зазначені на Сайті;

– замовлення Товару безпосередньо на Сайті через передбачену для цього спеціальну систему замовлення Товару.

Поточний Договір, знаходиться у відкритому на Сайті доступі і доступний для ознайомлення цілодобово. У будь-якому випадку Договір вважається акцептованим з моменту внесення передоплати (часткової оплати) до отримання Товару чи оплати повністю на момент отримання Товару.

1.11. Оферта – пропозиція Продавця, адресована фізичній чи юридичній особі в межах чинного законодавства України, зокрема ст. 641 Цивільного кодексу України, про заключення Договору на умовах публічності. Оферта вступає в дію з моменту її розміщення на Сайті.

1.12. Особисті данні – інформація, що стосується Покупця, в тому числі, зазначена ним при оформленні Замовлення.

1.13. Політика конфіденційності – Покупець є Стороною, що працює з даними фізичних осіб під час обробки Замовлення та безпосереднього продажу Товару. При цьому передача будь-якої інформації відомої Продавцю про Покупця третім Сторонам є не можливою без згоди на те самого Покупця, окрім випадків встановлених на законодавчому рівні. Усі данні, що стосуються Покупця надаються ним Продавцю самостійно без документального підтвердження, тому можуть бути як вигаданими, так і реальними. За зміст наданої Покупцем інформації Продавець відповідальності не несе і подібні факти не звільняють Покупця від виконання своїх зобов’язань перед Продавцем.

1.14. Кур’єрська доставка – безпосередня передача Товару від працівника служби доставки Покупцю в місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки на платних або безоплатних умовах.

1.15. Перевізник – сторона посередник, що здійснює перевезення Товару від Постачальника до Покупця.

1.16. Доставка – дії Сторін щодо переміщення Товару від Продавця до Покупця в межах території України зі складу Продавця та/або Виробника.

1.17. Виробник – безпосередній виробник Товару, що здійснює його продаж через Сайт інтернет-магазину mebikym. Ми не несемо відповідальності за Товар Виробника проданий Покупцю в будь-який інший спосіб, окрім як безпосередньо через самого Продавця чи уповноважених ним осіб через Сайт mebikym.com.ua.

1.18. Суттєва недостача – недостача, яка робить неможливим або непридатним використання Товару за цільовим призначенням. Якщо така недостача виникла з вини Продавця по незалежним від Покупця обставинам, подібні недоліки ліквідуються за кошти Продавця. У випадку якщо така недостача виникла уже після доставки і отримання Товару Покупцем або уповноваженою особою, подібні недостачі Продавець ліквідує за рахунок Покупця, задля уникнення зловживань. Якщо ж Покупець при отриманні товару зафіксував недостачу Товару, претензії висуваються Перевізнику і оформлюються письмово в момент його передачі з направленням копії такої претензії Продавцю, який ліквідує подібну недостачу за рахунок відшкодування збитків від Перевізника по надходженню коштів. У випадку виникнення подібної недостачі Покупець не звільняється від виконання своїх зобов’язань передбачених цим Договором з оплати Товару перед Постачальником, який в свою чергу докладе зусиль для швидшого усунення недоліків, оскільки отримання компенсації завданих збитків від перевізника може розтягнутися на тривалий час з подальшим поверненням коштів тій Стороні, яка задля пришвидшення усунення недоліків їх оплатила.

1.19. Гарантія – гарантія, що надається виробником на Товар і діє на визначений термін в супроводжуючій документації але не менше 14 (чотирнадцяти) календарних діб з моменту фактичного продажу та/або отримання Товару Покупцем. При виявленні пошкоджень чи дефектів Товару, що суттєво впливають на можливість його використання за призначенням чи псують зовнішній вигляд: Покупець фотографує подібні випадки і направляє їх Продавцеві, який висуває претензії Виробнику, визначаючи чи підпадає випадок під гарантійний і вживає заходів для усунення недоліків.

1.20. Негарантійний випадок – пошкодження Товару під час його експлуатації з порушенням її вимог, умисне псування Товару, закінчення терміну гарантії. Певні недоліки Покупець має можливість усунути, звернувшись до Виробника, за рахунок Покупця.

1.21. Особистий кабінет Покупця – після реєстрації на Сайті при формуванні Замовлення на Товар Покупець отримує доступ до власного он-лайн кабінет, який є цілодобовим та має можливість відслідковувати своє Замовлення в подальшому аж до його виконання.

2. Предмет Договору

2.1. Усі відносини між Покупцем та Продавцем регламентуються даним Договором та додатками до нього, в тому числі супутніми договорами, що розміщені в публічному доступі на Сайті і вступають в силу з моменту їх фактичного розміщення.

2.2. Усі відносини між Продавцем та Покупцем не можуть суперечити чинному законодавству України в тому числі і щодо Захисту прав споживача та Правил продажу товарів дистанційним способом.

2.3. Сторони гарантують, що на момент укладання даного Договору вони наділені відповідними повноваженнями і мають право на укладання даного Договору.

2.4. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець оплатити и прийняти Товари, які він замовив на Сайті інтернет-магазину mebikym.com.ua (Підтверджене Замовлення).

2.5. Здійснюючи замовлення, Покупець гарантує, що повністю ознайомлений (-а) з текстом цього Договору і приймає його умови, а також ознайомлений з усією необхідною інформацією доступною на Товар на сайті, включаючи не тільки його технічні характеристики, а і умови догляду та поводження з Товаром задля запобігання його умисного пошкодження або дострокового виходу з ладу.

2.6. Дія поточного Договору розповсюджується на кожний Товар, зазначений і поіменований в Підтвердженому Замовлені. Окремо, кожний Товар має зазначену ціну і кількість, як додатково може зазначатися його артикул та інші ознаки такі як розмір та колір.

2.7. Здійснюючи Замовлення, Покупець погоджується з тим, що не є недоліками розходження фактично отриманого Товару з зображеннями Товару представленими на фото на Сайті інтернет-магазину, такими як: відтінок кольору; варіанти розпилу або розкрою; фактура, нанесені узори, орнаменти, декор, візерунок та будь-якими іншими відмінностями, що викликані неоднорідністю природнього або штучного матеріалу: деревини, різновиду меблевої плити, тканини, каменю, шкіри, оздоблень, скла, фарби тощо.

2.8. Покупець погоджується з тим, що елементи Товару можуть не суттєво відрізнятися один від одного у відповідності від зазначених на Сайті зразків виставлених по фото, або наявних реальних зразків побачених Покупцем в шоу-румах, торгових точках, складах та інших об’єктах: відношення б до якого суб’єкту власності вони не мали, шо пов’язане насамперед з особливостями неповторності зовнішнього вигляду деяких матеріалів, природністю їх походження та особливостями технології виробництва.

2.9. Покупець погоджується з тим, що колір фасадів може несуттєво відрізнятися між собою і від зображень Товару на Сайті по відтінкам, що викликане індивідуальністю обробки самих фасадів і подібні відмінності недоліком не є. Покупець погоджується, що радіусні і прямі (плівкові і крашені) фасади можуть несуттєво відрізнятися між собою по структурі, у зв’язку з використанням при їх виготовленні різних матеріалів, що не є недоліком.

2.10. У випадку такої необхідності на письмову вимоку Покупця даний Договір може бути роздрукований та підписаний обома Сторонами.

2.11. За попередньої домовленістю: Продавець може допомогти Покупцеві шляхом залучення третіх сторін до надання послуг з доставки, збирання, установки, монтажу Товару за додаткову плату з боку Покупця.

2.12. Продавець не несе відповідальності за дії третіх Сторін.

3. Ціна Товару

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті у відповідності до прейскуранту у національній валюті України: гривні.

3.2. Продавець залишає за собою право змінювати ціну на Товар в одноосібному порядку. Цей пункт не стосується Підтвердженого Замовлення.

3.3. Ціна на Товар розміщений на сайті може носити рекомендований характер. Це стосується випадків, коли Покупець здійснює замовлення нестандартного характеру, тобто індивідуальне замовлення, ціна на виготовлення якого узгоджується окремо, після проведення усіх необхідних замірів та включення у вартість виконання усіх побажань Покупця.

3.4. Кінцевою вважається ціна на Товар, що вказана в рахунку на оплату Товару та надана Покупцю через раніше зазначені ним засоби зв’язку.

перейти дальше к прочтению Договора